Juktåkolonin: en olaglig by 

I slutet av 1800-talet byggde Bror Israel Holmgren sin bostad i Norrlunda vid Juktåns strand. Det blev början till juktåkolonin - en hel by som byggdes upp på kronans marker i strid med lagen. 

Antagligen var det i mitten av 1890-talet som Holmgren slog sig ned i det som skulle bli Juktåkolonin. Israel Holmgren var helt utblottad och hade förlorat det hemman han köpt i Gunnarn. Detta var en tid när det var omöjligt att få tillstånd att bygga upp ett hemman på kronans mark.

Holmgren följdes snabbt av fler. Totalt fanns det i början av 1900-talet 15 olagliga bosättningar i Juktåkolonin. Under denna tid levde de i ständig rädsla för Domänverkets personal. Det finns också uppgifter om att torparen Per Alfred Fransson häktades på självaste julafton sedan han gjort "åverkan på kronoparken" genom att röja skog och hugga upp den som ved. Men ändå tolererades den olagliga byn som växt fram.

1907 fick torparna i juktåkolonin kontrakt på sina torp. Detta blev möjligt sedan staten några år tidigare öppnat möjligheten att arrendera ut torp på kronans marker i Norrlands inland. Byn fortsatte att växa och fick med tiden el, telefon och en egen skola.

 

Senast uppdaterad 2000-11-26