Att sätta segel

A. Förberedelser - alla måste veta sin uppgift av skepparen

- schackla storfallet i seglet
- beslagsbanden
- klart vid fallvinschen, handtag
- skotvagnen i mitten
- kick, uthal, rev lösa
- fritt vatten

B: Att hissa segel

1. Storen

- "Upp i vind"

- "Klart att hissa?" OBS frågetecknet!

- "Hissa"!!

- sträck upp tills rynkorna i mastliket försvunnit

- storen skotas tills den slutar fladdra, skotvagnen i mitten

- släpp på dirken

2. Förseglet, med rullgenua

- försök att sätta skotpunkten ungefär rätt innan utrullningen påbörjas.

- ordna genuaskoten och rulltampen

- hala ut seglet

- en håller emot lagom med rulltampen

- skota tills seglet slutar fladdra

C. Fall av till rätt kurs, börja trimma!

 

Att ta ned seglen

 

 

Storen

1. Förberedelser

  • fritt vatten
  • sätt an dirken (viktigt)
  • skotpunkten i mitten
  • storfallet runt winschen, handtag framme
  • beslagsband/bläckfisk el. dyl.
  • bemanna vid masten och bommen
  • starta motorn

2.

  • Alla klara?
  • gå upp i vind, motor sakta fram
  • skota till centrum, låg bom
  • fira storfallet
  • bestå seglet, samla tampar, mm

 

Genuan

1. Rull-linan klar + ev. winschhandtag

2. Lovartsskotet löst, läskotet matas ut

3. Dra/winscha ut rull-linan, vid behov med lite motstånd från skotet.

4. Lås rull-linan.

 

STORSEGLET

Det skiljer sig från övriga segel på en del punkter.

Storen används hela tiden, ett allroundsegel som skall klara alla typer av vindriktningar och -styrkor. Därför skall man kunna dra, släppa och sträcka i alla tänkbara riktningar, dvs. vara mycket flexibelt i trimmet.

Storen är fastgjord i två av dess tre sidor (lik)

- längs bommen

- längs masten

Storseglet ger kontroll över båtens kurs och stabilitet. Påverkar direkt roderutslaget. Alltför stort roderutslag gör att rodret bromsar i vattnet.

Eftersom storseglet på alla ben utom slör och läns är påverkat av förseglet, är det viktigt att det trimmas i samspel med detta.

 

Storseglet har följande reglage för att ändra vinkel och form (dvs buken, som kan ändras till storlek och läge)

1. Storskotet

Viktigaste kontrollen, påverkar direkt farten och twisten, -twisten som är särskilt viktig vid gropig sjö och i mycket lätt vind, då man vill ha full dragkraft

2. Skotvagnen

Öppnar och stänger som en dörr

ner mot lä vid hård vind för att minska lutningen och öka dragkraften framåt

- upp mot centrum vid lätt vind för att öka twisten

3. Akterstaget

planar ut buken genom att böja masttoppen akterut. Mittendelen av masten vandrar då framåt. Om rynkor uppstår på seglet - för mycket böj!

Akterstaget spänner också upp förslaget.

4. Cunningham

flyttar buken förut. Kompenserar akterstagets negativa inverkan på bukens placering, som skall Orera störst ungefär mitt på seglet.

5. Uthalet

kontrollerar buken i nedre 113-delen av seglet. Hård vind kräver plant segel och hårt ansatt uthal, svag vind tvärtom.

6. Kicken

används på slör och läns. Kontrollerar twisten i seglet, som här i kombination med storskotet ger rätt vinkel mot vinden.

 

Storens trim, steg för steg

A. På kryss och halvvind

I . Skota tills det slutar fladdra

2. Bestäm skotpunkten med hjälp av tumreglerna

3. Bestäm seglets form

4. Finjustera skotningen efter trimtåtarna

B. Undanvind

1. Bommen utskotad i rät vinkel mot skenbara vinden

2. Skotpunkten i lä

3. Bestäm seglets tvist med kicken

4. Tillåt ett lätt veck vid mastliken

5. Uthal och Cunningham, lösa

 

Tumregler för skotpunkten (storseglet)

A. Efter vindstyrka (bidevind - halvvind)

Mycket lätt vind: skotpunkten i lovart (med bommen i mitten)

Lätt vind: skotpunkten i centrum

Mellanvind: halvvägs i lä

Hårdvind: i lä

 

B. Efter vindriktning

Bidevind: skotpunkten i centrum

Halvvind: halvvägs i lä

Slör/läns: i lä (+ kicken)

 

GENUASEGLET

Genuan förser båten med den mesta kraften på kryss, "gasen", och har följande reglage:

1. Skotet. -gasvajern". Påverkar samtidigt vinkeln mot vinden, buken och twisten.

2. Skotvagnen. Förut vid lättvind för större buk och mer dragkraft. Akterut vid hård vind då akterliket öppnar och "spiller' vind som ger mindre vind och krängning.

3. Akterstaget. Sträckt ger rakare förstag och mindre buk i seglet. Löst ansatt för rundare förlik, mera drag i seglet.

4. Fallet justerar bukens läge. Spänt fall flyttar buken förut som ger förlåtande styrning. Löst fall placerar buken på mitten, för ideala förhållanden (mellanvind, ingen sjö), ger dock sämre höjdtagningsförmåga, samt liten marginal för styrningen.

 

Genuans trimning steg för steg

A. På kryss och halvvind

1. Välj rätt storlek. På verkar roderbalansen och krängningen.

2. Skota tills seglet slutar fladdra. Riktmärken: spridarna, vantskruvarna. I lätt vind -långtifrån, i hård vind - nära.

3. Bestäm skotpunkten. Riktmärke 1: syftlinjen från skothornet till förslaget träffar mitt på förslaget. Riktmärke 2: lovarts trimtåtar ska lyfta samtidigt vid lovning.

4. Bestäm seglets form, djupt - plant? Justera med akterstaget.

5. Bestäm bukens placering med fallet.

B. Undanvind (Notera att seglet blir mindre och mindre användbart ju närmare plattläns man styr)

1. Skota ut tills lovarts trimtåtar börjar lyfta

2. Maximal segelyta, men: i hård vind och slör - reva!

3. Flytta ut skotpunkten om möjligt med kastblock, eventuellt spira genuan (på läns)

4. På plattläns - lova upp till ca 130 - 140' och kryssa 'med" vinden så att genuan fyller

 

Tumregler för skotpunkten (genuan)

Efter vindriktning

Slör/läns: långt fram

Halvvind: halvvägs fram

Bidevind: långt bak

Efter vindstyrka (bidevind - halvvind)

Mycket lätt vind: långt fram + via kastblock i relingslisten

Lätt vind: Långt fram

Mellanvind: halvvägs fram

Hård vind: Långt bak

 

Hårdvindssegling

De flesta moderna båtar går bäst om de inte lutar mer än ca 20 grader. Därför bör man inte skota för hårt.

Vid tillfälliga vindbyar för bidevind/halvvind kan man vanligtvis kontrollera båten genom att 

- lätta på skoten

- flytta skotpunkten på storen nedåt lä och därigenom minska krängningen.

Vid stadigt hård vind måste

- seglen planas ut

- skotpunkten flyttas nedåt lä

- seglen revas

 

Åtgärder for att plana ut seglen:

Storen

* ta hem på akterstaget

* spänn uthalet

* sätt an cunningham

Genua

* ta hem på backstaget/akterstaget

* flytta skotpunkten akterut, för att öppna i toppen och minska krängningen

* sträck fallet

ÅTER